Message to parents – Eisteddfod (public meeting Wednesday 18 October)

Mae’r Eisteddfod yn dod i ardal Wrecsam yn 2025. Ydych chi’n gyfarwydd â’r ŵyl? Os ddim, gwyliwch y

Oes gennych chi ddiddordeb helpu ni drefnu’r ŵyl?

Mae’n gyfle gwych i ddod i nabod pobl yn eich ardal, a bod yn rhan o dîm sy’n trefnu’r ŵyl gelfyddydol deithiol fwyaf yn Ewrop.

Mae ein cyfarfod cyhoeddus yn Theatr Glanrafon, Coleg Cambria, Ffordd Caer, Wrecsam, nos Fercher 18 Hydref am 18:30. Dewch draw i glywed mwy – mae croeso cynnes i bawb!

Mwy o wybodaeth yma: Ymuno â thîm 2025 | Eisteddfod

Hwyl am y tro,

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

The Eisteddfod’s coming to the Wrecsam area in 2025. Want to see what the festival has to offer?

We’d love you to get involved to help us to organise #Steddfod2025

It’s the perfect opportunity to get to know people in your community arranging Europe’s biggest travelling festival.

Why not pop along to our public meeting in Theatr Glanrafon, Coleg Cambria, Chester Road, Wrecsam on Wednesday 18 October at 18:30.  Join us to find out more – there’s a warm croeso for everyone!

Want to practice your Cymraeg? There’ll be translation at the meeting.

More information here: Join the 2025 Eisteddfod team | Eisteddfod

Hope to chat soon,

Eisteddfod Genedlaethol Cymru